Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Ο Γεράσιμος Λυμπεράτος γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΜΙΤ (1980) και πήρε MS και PhD στο CALTECH. Σήμερα είναι Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Το γνωστικό αντικείμενο που υπηρετεί ο Γ. Λυμπεράτος είναι η Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων (υγρών και στερεών) και βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων και χρήσιμων προϊόντων. Ο Γ.Λυμπεράτος έχει επιβλέψει 40 περίπου διδακτορικά, μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Έχει διοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια με θέμα την αξιοποίηση των αποβλήτων, την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τα μικρά και αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Είναι εκδότης του διεθνούς περιοδικού Journal of Hazardous Materials και Αναπληρωτής Εκδότης των περιοδικών Waste and Biomass Valorization και GNEST. Είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και ο πρώτος πρόεδρος του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου (Ελληνικού σκέλους της International Water Association). Έχει συνολικά 220 περίπου δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 350 συμμετοχές σε συνέδρια, 4 βιβλία και 11 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Οι δημοσιεύσεις του έχουν πάνω από 6500 αναφορές και h=44. Από το 2014 είναι δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, εντεταλμένος για θέματα ανακύκλωσης και από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γεράσιμος Λυμπεράτος

Καθηγητής XM ΕΜΠ

Ο Ευθύμιος Νταρακάς είναι χημικός του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Υπηρετεί στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο τον “έλεγχο και την επεξεργασία του νερού, των λυμάτων και των στερεών αποβλήτων”. Σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Μηχανική, την Επεξεργασία του Νερού και τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με τίτλο “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” διδάσκει τα μαθήματα “Στοιχεία Χημείας Περιβάλλοντος” και “Διαχείριση Αποβλήτων”. Είναι συγγραφέας δύο επιστημονικών συγγραμμάτων, “Τεχνική Περιβάλλοντος – Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων” (Εκδόσεις Σοφία, 2016) και “Περιβαλλοντική Χημεία και Μηχανική – Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις” (Εκδόσεις Τζιόλα, 2019) και περισσότερων από 80 επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από το 2017 είναι Διευθυντής του “Εργαστηρίου Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος” του Α.Π.Θ.

Ευθύμιος Νταρακάς

Καθηγητής (Τ.Υ.Τ.Π.)

Ο Θρασύβουλος Μανιός είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς και Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. Με σπουδές στη Γεωργική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Χημική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική (University of Leeds), τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται αφορούν την επεξεργασία και αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα έχει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 150 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει διαχειριστεί περισσότερα από 35 ερευνητικά έργα, η συνολική χρηματοδότηση των οποίων ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Κεντρικό στοιχείο όλων αυτών είναι η έμφαση στην καινοτομία και η αλληλεπίδραση με τους παραγωγικούς φορείς του χώρου, δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς.

Θρασύβουλος Μανιός

Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Professor Maria Loizidou is the Head of the Unit of Environmental Science and Technology. Professor Loizidou has a 35-year technical and scientific experience on environmental issues. She has been teaching various Environmental Topics at undergraduate and postgraduate level, including Systems for the Environmental Protection and Environmental Management for the last thirty years. She has been the leader and scientific responsible for over 150 National, European and International Projects related to environmental issues. She had the supervision of over hundred fifty undergraduate diploma theses in the field of environment and she had the supervision of 25 Ph.D. students. She has over 400 publications in Scientific Journals and International Conferences.

Μαρία Λοϊζίδου

Professor at the NTUA

Head of Unit Environmental Science and Technology

Theme: Overlay by Kaira