Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Δρ. Ολυμπία Νησιφόρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέλη

Κα. Εμορφία Κωνσταντινίδη
Τμήμα Περιβάλλοντος

Κος Χαράλαμπος Ζορμπάς
Κοινότητα Παλώδιας

Κος. Ευστάθιος Θεοφίλου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κα. Δέσποινα Τσιλογλανίδου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Theme: Overlay by Kaira