Επικοινωνία

Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Πέτρος Γ. Σάββα, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

petros.g.savva@cut.ac.cy

Οργανωτική Επιτροπή

Δρ. Ολυμπία Νησιφόρου

olympia.nisiforou@cut.ac.cy

Theme: Overlay by Kaira